บทความ / Articles
บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิค วิธีการใช้งาน การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงข่าวสารที่มีประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และข่าวสารประกาศจากทาง Foxy Hike


เต็นท์นอนแบบโดม

เต็นท์นอนแบบโดม คือเต็นท์ที่ใช้โครงเสาไฟเบอร์ในการกาง แต่จะใช้สมอบกเพื่อยึดเต็นท์ให้อยู่กับที่เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเต็นท...

เต็นท์แบบกระโจม (Tee Pee) เต็นท์อินเดียแดง

เต็นท์แบบกระโจมจะมีลักษณะคล้ายกับกระโจมของอินเดียแดง โดยจะมีเสาเพียงต้นเดียว ลักษณะของเต็นท์ชนิดนี้จะเหมือนกับมีฟลายชีสม...