การรับประกันสินค้า


? ซื้อสินค้ากับ Foxy Hike ทุกช่องทาง รับประกัน 1 ปี เต็ม หลังหมดอายุการรับประกันสามารถส่งซ่อมกับเราได้
?️ พร้อมบริการหลังการขาย ซีลตะเข็บกันน้ำ เคลือบฟลายชีทใหม่ ซ่อมเสา ปะรูเต็นท์ ซ่อมเต็นท์ ฯลฯ
? สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจาก Foxy Hike เท่านั้น

สินค้าประเภทเต็นท์ ทาร์ป รับประกัน 1 ปีเต็ม
สินค้าประเภทโคมไฟ แสงสว่าง รับประกัน 1 ปีเต็ม
สินค้าประเภทเสาอลูมิเนียม รับประกัน 1 ปีเต็ม

สินค้าที่หมดประกัน สามารถส่งมาให้เราซ่อมแซมและแก้ไขได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย หรือ อาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเราจะประเมินราคาให้ท่านทราบอีกครั้ง  ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมเสา ปะผ้าฟลายชีท ปะรูเต็นท์ เคลือบฟลายชีท ซีลตะเข็บกันน้ำ ซ่อมซิป ซ่อมมุ้ง หากเสื่อมสภาพจนแก้ไขไม่ได้ ท่านจะได้ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าชนิดนั้นทดแทน

การเคลมสินค้าหรือส่งซ่อมลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด


Foxy Hike เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยการรับประกันจำเป็นต้องดำเนินการส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมา จึงขอให้ท่านได้ศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้เข้าใจ เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของตัวท่านเอง


วันเริ่มต้นของการรับประกัน
การรับประกันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ท่านได้ซื้อสินค้าและลงทะเบียนการรับประกันสินค้า


ขั้นตอนการส่งสินค้า
1. แจ้งรหัสการรับประกัน พร้อมบอกรายละเอียดมาที่ ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร ภายใน 1-3 วันทำการ
3. ส่งสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี ทางช่องทางที่ได้รับแจ้ง
4. เมื่อได้รับสินค้าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ และกำหนดกรอบเวลา และกำหนดวันส่งสินค้า
การเคลมสินค้าหรือส่งซ่อมลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด


เงื่อนไขการรับประกัน
1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน เราอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ หรือเปลี่ยนอะไหล่
2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าการนับระยะเวลาในรับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากการรับประกันที่เหลืออยู่จากการสั่งซื้อ
3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว แต่เรายินดีที่จะดูแล แก้ไข และซ่อมแซม


สามารถส่งมาให้เราซ่อมแซมและแก้ไขได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่มีค่าใช้จ่าย
- การเสียหายโดยเหตุจากการใช้งานอย่างผิดวิธี
- อุบัติเหตุต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย ความประมาท
- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ดัดแปลง ถูกซ่อมแซม
- ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
- สินค้าเสียหายโดยเจตนาและหรือการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งานเอง