นโยบายความเป็นส่วนตัว


Foxy Hike เราดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1 ประกาศวันที่ 30 กันยายา 2020

เราปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านได้ทำการติดต่อสื่อสารทุกทางไว้กับทาง Foxy Hike

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ที่เราให้บริการทั้งหมดซึ่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัวทางบัญชี ประวัติการใช้บริการ เบอร์โทร ที่อยู่ คลิดจนรายละเอียดการทำธุรการรม เราจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลนี้ โดยเด็ดขาด ยกเว้นเพียงเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

ตามข้อมูลรด้านการตลาดที่คุณได้แจ้งไว้กับเรา เราสามารถที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการต่างๆ ส่วนลดพิเศษ โปรโมชัน และข้อมูลทั่วไปให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารโดยการตอบกลับมาที่อีเมลของเรา

เรารวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อาจได้รับการจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือฝังอยู่ในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำคุณและสามารถติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อติดตามคำสั่งซื้อของคุณ  คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการกำหนดลักษณะหรือเมนูตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณได้ หากคุณเลือกปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนในเว็บไซต์ได้

เราไม่ให้การรับประกันและหรือการรับรองต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ Foxyhike.com จะไม่ถูกสกัดกั้นขณะถ่ายโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเบื้องต้นเราได้เข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวไว้แล้วโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ


หากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งทั้งทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และทางเว็บไซต์ของเรา