ข้อตกลงและเงื่อนไข


Foxy Hike เรามีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


ข้อตกลงและเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ประกาศวันที่ 30 กันยายา 2020

เมื่อมีการใช้งานหรือเรียกดูเว็บไซต์ Foxyhike.com เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

สื่อต่าง ๆ และเนื้อหาของเว็บไซต์ Foxyhike.com สามารถใช้ได้ในลักษณะของการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการศึกษาก็ตาม

ห้ามใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวในลักษณะอื่นใดอย่างเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับเปลี่ยน การนำออก การลบ การส่งผ่าน การเผยแพร่ การแจกจ่าย การแจกจ่ายซ้ำ การให้สิทธิ์การใช้งานซ้ำ การจำหน่าย การทำซ้ำ การเผยแพร่ซ้ำ หรือการกระจายข้อมูลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Foxy Hike และคุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่รับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสินค้าที่นำเสนออาจจะมีข้อผิดพลาดทางด้านการลงข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น เราจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส เราจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่องใดๆ ในเว็บไซต์นี้