ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


แบบลงทะเบียนรับประกันสินค้า


รหัสรับประกัน

รหัสรับประกัน: รหัสสั่งซื้อ:
โปรดกรอก/รหัสไม่ถูกต้อง โปรดกรอก

รหัสรับประกันท่านจะได้รับจากการซื้อสินค้า


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ชื่อ: นามสกุล:
โปรดกรอก โปรดกรอก
โทรศัพท์:
E-mail:
โปรดกรอก โปรดกรอก
ใส่ตัวเลขติดกันหมด

ที่อยู่

ที่อยู่: ที่อยู่เพิ่มเติม:
โปรดกรอก
แขวง/ตำบล: เขต/อำเภอ:
โปรดกรอก โปรดกรอก
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:
โปรดกรอก โปรดกรอก

โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการกดลงทะเบียน

ใส่รหัสที่มองเห็น
Refreshโปรกรอกให้ถูก-ท่านสามารถตรวจสอบการรับประกันสินค้าได้ที่ https://www.foxyhike.com/warrantycheck.html
-เมื่อลงทะเบียนเสร็จรอข้อมูลอัพเดทประมาณ 1-3 วันทำการ
-หากข้อมูลอัพเดทแล้ว แต่ยังไม่ระบุวันรับประกันและวันสิ้นสุดการรับประกัน หรือ ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันผิด สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ claimfoxyhike@gmail.com
-การตรวจสอบข้อมูลการรับประกันสินค้าให้ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ รหัสรับประกัน หรือ รหัสสั่งซื้อ
-อ่านเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ https://www.foxyhike.com/warranty.html